5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sİgortası Yasası ve 4857 sayılı İş Yasası ile İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlenmesi ve Raporlanması,

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında, mevcut işyeri kayıtlarının denetlenmesi, raporlanması ve teftişe hazır hale getirilmesi,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek kayıt incelemelerinin ve işyeri denetimlerinin, yasal yükümlülüklere uygunluğu kapsamında işverene danışmanlık yapılması.