Çalıştırdığınız işçi sayısından kaynaklanan konularda birbirinden ayrılan, bazı konularda da birbirini tamamlayan; Sosyal  Güvenlik   Mevzuatı, İş   Mevzuatı  ile İşkur   Mevzuatı kapsamında şirketlerin karşılaşacağı sorunlara profesyonel danışmanlık yapılması,

Devamını oku: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İlgili Yasalara göre personel departmanını yeniden yapılandırılması, denetlenmesi ve raporlanması,   

Devamını oku: İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İş Kazalarında, önleyici tedbirlerin alınması, kontrollerinin yapılması ve meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kurallar ve tedbirlerin alınması sürecinde danışmanlık hizmetleri ve kontrollerinin yapılması,

Devamını oku: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Asgari İşçilik hesabının yapılması, ( Malzemeli işçilikli faturalarının kontrolü);

-  İhaleli işlerde,
-  Özel inşaatlarda,
Devamını oku: Asgari İşçilik Danışmanlığı

SGK yazışmalarına itiraz.

Emeklilik işlemleri hakkında teknik destek ve danışmanlık;

Devamını oku: Bireysel Danışmanlık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sİgortası Yasası ve 4857 sayılı İş Yasası ile İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlenmesi ve Raporlanması,

Devamını oku: Denetim Hizmetleri