Sosyal güvenlik danışmanlığı

Çalıştırdığınız işçi sayısından kaynaklanan...

İnsan kaynakları danışmanlığı

İlgili yasalara göre personel departmanını...

İş sağlığı ve güvenliği

İş kazalarında, önleyici tedbirlerin alınması...

Asgari işçilik danışmanlığı

Asgari işçilik hesabının yapılması...

Bireysel danışmanlık

SGK yazışmalarına itiraz...

Denetim hizmetleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

İş  ve  Sosyal  Güvenlik   Mevzuatı ayrı bir ekol olmuştur. Bu nedenledir ki ; ÇSGB’ nın üç kardeş Kurumu olan SGK + BÖLGE ÇALIŞMA / İŞ KUR  mevzuatlarına dikkat etmek gerekmektedir.

 • Sosyal güvenlik,
 • İş hukuku,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Ücret ve bordrolama,
 • Tazminatların hesaplanması,

gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak  bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

İş dünyasında eksiği hissedilen ve ihtiyaç duyulan    İş ve Sosyal Güvenlik alanında uzman personel yetiştirmeyi amaç edindik.

Program, pratik ve teknik bilgi ile donanımlı  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmeyi hedefledik.

Kimler  İçin ?

 • Üst Düzey Yöneticiler,                 
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri,                 
 • İnsan Kaynakları Uzmanları,                  
 • Personel Yöneticileri,             
 • Personel Uzmanları,                       
 • Yeminli Mali Müşavirler,
 • YMM Denetçileri,
 • S.M.M.M.,
 • Mali Uzmanlar, 
 • Muhasebe Uzmanları, 
 • Mali İşler Denetçileri, 
 • Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,
 • Avukatlar,
 • Sendikacılar,
 • Sosyal Güvenlik Danışmanları,
 • Öğrenciler ve Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.

Programda  Ne  Var ?

 • Sosyal Güvenlik nedir?  Sosyal Güvenlik Uzmanlığı nedir? 
 • Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • Ücret Bordrosu Düzenlenmesi, SGK E-Bildirge, E-Sigorta Uygulaması
 • SGK da Bildirimler
 • Borçlanma Çeşitleri ve Hizmet Birleştirmeleri
 • SGK da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
 • İş Kazası, Meslek Hastalığı, İşverenin Bildirimleri. İnternetten Rapor bildirimi.
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 • 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalıların giriş-çıkış,borç silme, sağlık, emeklilik, 4-1/A sigortalı olma
 • 4857 İş Kanunu, 5953 Basın İş Kanunu , 854 Deniz İş Kanunu
 • İş Sözleşmesi Çeşitleri, Sözleşmenin düzenlenmesi, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • Personel Seçimi, İşe Alma
 • Personel Özlük Dosyası 
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Feshetme hakları
 • İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
 • Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte İşveren - Alt İşveren Kavramlar
 • Yargıtay Kararlarında Taşeronluk Uygulaması ve Asgari İşçilik Bildiriminde Genel Esaslar
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • Konularımızla ilgili Yargıtay Kararları
 • Uygulamalar ;
Tutanak , Savunma İsteme, İhtarname ve Fesih Bildirimi.
İş Hukukunda İşverenlerin Kurumlara ve İşçiye Bildirim Yükümlülükleri.

Belge

Eğitim Programı sonunda yapılan sınav sonucu değerlendirmede ; en az % 70 baraj notu ve üzerinde puan alan adaylara  SERTİFİKA  verilir.