Sosyal güvenlik danışmanlığı

Çalıştırdığınız işçi sayısından kaynaklanan...

İnsan kaynakları danışmanlığı

İlgili yasalara göre personel departmanını...

İş sağlığı ve güvenliği

İş kazalarında, önleyici tedbirlerin alınması...

Asgari işçilik danışmanlığı

Asgari işçilik hesabının yapılması...

Bireysel danışmanlık

SGK yazışmalarına itiraz...

Denetim hizmetleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

İstanbul Aydın Ün. Sertifika Programı