Yılaygün Danışmanlık, sosyal güvenlik danışmanlığı, sgk sertifikalı eğitim, iş hukuku ve sosyal güvenlik danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı, asgari işçilik hesaplaması danışmanlığı, iş-kur mevzuatı ve mevzuata uygunluk danışmanlığı, bireysel danışmanlık, denetim hizmetleri

Sosyal güvenlik danışmanlığı

Çalıştırdığınız işçi sayısından kaynaklanan...

İnsan kaynakları danışmanlığı

İlgili yasalara göre personel departmanını...

İş sağlığı ve güvenliği

İş kazalarında, önleyici tedbirlerin alınması...

Asgari işçilik danışmanlığı

Asgari işçilik hesabının yapılması...

Bireysel danışmanlık

SGK yazışmalarına itiraz...

Denetim hizmetleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

Uzaktan Sertifikalı Elektronik Eğitim

İş  ve  Sosyal  Güvenlik   Mevzuatı ayrı bir ekol olmuştur. Bu nedenledir ki ; ÇSGB’ nın üç kardeş Kurumu olan SGK + BÖLGE ÇALIŞMA / İŞ KUR  mevzuatlarına dikkat etmek gerekmektedir.

Devamını oku: Uzaktan Sertifikalı Elektronik Eğitim

Uzaktan Eğitime Başlarken

İnsanoğlu dünyaya geldiği tarihten itibaren çevresini dokunarak, görerek, duyarak tanımaya çalışıyor. Bütün bunları “merak” tan yapıyoruz.. Merak girdabına girdikten sonra anlama ve öğrenme yollarına giriyoruz.

Yaşam içindeki kişilerin hepsini tanımayız. Hayatımız süresince yarış var. Neden ?  Yarışlar , seçimler ve başarılar sonucunda da alkışlar.. Kazananlar ilan edilince bazılarının farkına varıyoruz. Tanıyoruz.

Devamını oku: Uzaktan Eğitime Başlarken